ششمین عنصر به نام لاستیک های گرافین پیشرفته

ششمین عنصر ، تولید کننده پیشرو محصولات گرافن در چین، از شریک گروه شانگهای هنگیو فناوری، یک تولید کننده پیشرو در تولید تایر چینی، در تهیه فرمولهای تایر، اثبات تأثیر مثبت گرافن بر عملکرد لاستیک ها به عنوان مثال برای محصولات لاستیکی، از شركت شانگهای هانگ یو فناوری گروه پشتیبانی می كند.

با اضافه کردن مقدار بسیار کمی از عناصر شش SE2430 به فرمول های آستر تایر، میزان سایش تایر ها به میزان بیش از 25 درصد کاهش یافت، در حالی که قدرت اشک آور بیش از دو برابر شد. فن آوری ششمین مواد عنصر در طول کنفرانس GRAPHCHINA 2016 جدید جدید تری هورمون HD تولید شد.

تست جاده تقریبا تکمیل شده است و بازاریابی به طور ماهانه برنامه ریزی شده است تا در پایان سال 2016 شروع شود.