ششمین عنصر & Daopeng تکنولوژی گرافن بر اساس پوشش های ضد خوردگی در حال حاضر در چین نشان

23جادهChinaCoat نوامبر 30 در گوانگژو چین برگزار شدخیابانتا دسامبر 2دوم، 2016. بزرگترین نشان می دهد پوشش در آسیا است که جذب مردم از 27 کشور و بیش از 1000 شرکت کنندگان رشته در پوشش رنگ تهیه مواد اولیه و غیره است.

 تکنولوژی Daopeng & عنصر ششم گرافن بر اساس پوشش های ضد خوردگی در ChinaCoat ارائه شده.  پوشش های ضد خوردگی براساس grapheneSE1132 از عنصر ششم نقطه عطفی برای app ضد خوردگی داردlications در محيط... اضافه کردن 1 ٪ گرافن به پرایمر فرموله شده با تنها 25% روی پودر بیش از 3000 ساعت در آزمون نمک اسپری می تواند دست. در مقایسه با سیستم های ضد خوردگی معمولی با استفاده از 70% به 80% پودر روی این فرمول جدید با گرافن 1% کاهش مقدار لازم روي بیش از 50%.