ذخیره سازی انرژی گرافن فراتر از لیتیوم باتری باتری توجه

بر اساس گزارش، مجله معتبر منتشر شده مطالعه توصیف نمونه "اکسیژن لیتیوم باتری" مبتنی بر اکسید لیتیم قادر به ذخیره سازی پنج بار باتری لیتیوم فعلی برای قدرت. این تکنولوژی با توجه به بی ثباتی حرارتی در گذشته نمی تواند تضمین خلوص مصنوعی اکسید لیتیم جامد. اما محققان ثابت کرده که با استفاده از گرافیت مناسب کاتد، کریستال اکسید لیتیم در لی O باتری های پایدار، همچنان که ممکن است حفظ باتری دور از گرمای بیش از حد.