اولین حضور در نمایش پوشش اروپا

نمایشگاه تکنولوژی مواد عنصر ششم (Changzhou) برای اولین بار در اروپا پوشش نشان می دهد، که از 4 آوریل برگزار می شودهفتم، 2017 تا آوریل 6هفتم، 2017 در Nuernberg آلمان. ششمین عنصر به طور خاص محصولات برای حفاظت در برابر خوردگی و آنتی استاتیک و چسبندگی و خواص الکتریکی پوشش افزایش قابلیت. برنارد Münzing, مدیر فروش عنصر ششم می گوید: "پس از دفتر فروش در اروپا تاسیس ژوئیه 1خیابان، ۲۰۱۶ و اخذ نظرات مثبت مشتریان، این است هیجان انگیز امکان رشد بیشتر حضور ما را در بازار. ما برای بحث های جالب با مشتریان منتظر".