مواد مرکب چین نمایشگاه 2016

2016 نمایشگاه مواد مرکب چین نمایشگاه صنعت بزرگترین و تاثیرگذارترین مرکب در منطقه آسیا است. این نمایشگاه با موفقیت برای 21 سال بیش از 470 غرفه داران برگزار شده و 15000 حرفه ای در سال 2016 مرکب چین نمایشگاه امسال پیوسته اند. عنصر ششم (Changzhou) مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود در این نمایشگاه بزرگ با آن کاربردهای اکسید گرافن & گرافیت برای برقراری ارتباط با شرکت کنندگان حرفه ای سراسر جهان داشته باشد.

2016 نمایشگاه مواد مرکب چین در شانگهای در 31 اوت-2 سپتامبر برگزار خواهد شد.