پنل خازنی لمسی، شما درست انتخاب می کنید؟

در حال حاضر توسعه سریع اینترنت، تکنولوژی بیشتر و بیشتر توسعه یافته و لمس صفحه نمایش همچنین روند روند بارگذاری شده به افتخار تاج و تخت. در حال حاضر، ما در انواع صفحه نمایش بزرگ و کوچک، صفحه نمایش تلفن همراه، مراکز خرید در سیستم ناوبری، بانک برای کسب و کار روی صفحه نمایش، و همچنین کار روی صفحه نمایش کارخانه و مراکز خرید در بزرگ و کوچک تلفن همراه زندگی می کنند سرگرمی امکانات و غیره، صحبت در مورد زندگی ما روی صفحه نمایش در آن سال است که من می ترسم که نمی تواند پایان دهد، و صفحه نمایش لمسی به عنوان کل شاه صفحه نمایش، انواع تجهیزات الکترونیکی سخت است، چگونه باید انتخاب کنیم؟

مزایای پانل لمسی خازنی:

(1) پنل خازنی لمسی تنها نیاز به لمس، بدون نیاز به ایجاد فشار سیگنال.

(2) پنل خازنی لمسی در تولید فقط یک بار یا بدون نیاز به اصلاح، و نوع مقاومت در برابر نیاز به اصلاح منظم است.

(3) عمر لمسی خازنی طولانی تر خواهد بود، زیرا اجزای صفحه لمسی خازنی بدون هیچ حرکتی. در صفحه لمسی مقاومتی، فیلم ITO بالا باید به اندازه کافی نازک باشد تا انعطاف پذیر باشد تا به ITO زیرین خم شود.

(4) تکنولوژی Capacitance نسبت به تکنولوژی مقاومت در از دست دادن نور و مصرف برق سیستم برتر است.

(5) مقاومت در برابر خستگی مقاومت در برابر سایش، عمر طولانی، کاربر با استفاده از هزینه های نگهداری کم، بنابراین هزینه های عملیاتی تولید کننده را می توان بیشتر کاهش می یابد

پنل خازنی لمسی به انواع دستگاه ها اعمال شده است، موقعیت مکانی یک دکمه ی نقطه ی مسیر / آنالوگ دو طرفه، عملکرد اصلی آن و شناسایی عمل حرکت چند انگشت و استفاده از نقاط داغ بازار فعلی است. در برنامه های قابل حمل، کاربر تنها می تواند از یک دستگاه در یک دست استفاده کند و فقط از طرف دیگر استفاده کند، بنابراین برای شناسایی حرکات مانند گرفتن، ترجمه، کشش، فشرده سازی، چرخش و چرخاندن انگشت های متعدد