گرافن در مواد کامپوزیت--عنصر ششم

گرافن ماده باریکترین در طبیعت نیز با بالاترین قدرت است که می تواند قابل توجهی بهبود استحکام مکانیکی بالا پلیمر، رسانایی الکتریکی و حرارتی است. به عنوان مثال، 15-50% افزایش استحکام مکانیکی را می توان پس از مقدار گرافن نایلون 66 اضافه بدست آمده است; زمانی که گرافن سیلیکونی اضافه, استحکام کششی می توانید 2 بار به مواد پشتیبان گیری; اگر ما گرافن به دستکش لاستیکی بوتادین, 8 نوع از ویژگی های مکانیکی می تواند بهبود یافته 1 - 5 بار. همچنین در دیگر طبیعی بالا پلیمر مانند resin、PP و پی وی سی، گرافن زیادی در بهبود خواص بسیاری کمک خواهد کرد.