گرافن در پوشش و--عنصر ششم

با گرافن در آستر، ذخیره کردن این 20-30 درصد از پوشش و volatilization VOC نیز کاهش خواهد یافت، همچنین پوشش ما دارای رنگ روشن تر از محصولات در خانه و خارج از کشور.

در زمینه پوشش های سنگین با گرافن اضافه شده، مقدار زیادی پودر روی را می توان جایگزین و عمر پوشش می تواند طولانی مدت 2 - 4 بار.

قبل از اینکه زمان پیری را به بیش از 50% فقط با افزودن چند گرافن طولانی مدت برای پوشش کمربند و مقاومت سایش آن 2 - 20 بار از می توان بهبود یافته. علاوه بر این، خواص دیگر مانند شعله مقاومت و آنتی استاتیک توانایی بهبود قابل ملاحظه است.